Exact Move integritetspolicy,
vi tror på transparens.

Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig trygg...

...med hur dina personuppgifter behandlas. Det gäller även hur dina personuppgifter behandlas (som personuppgiftsansvarig) och dina dataskyddsrättigheter.

Introduktion

Denna integritetspolicy beskriver mina policyer och procedurer för insamling, användning, utlämning eller lagring av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Nedan riktlinjer följer de skyldigheter och rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Jag använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

I denna integritetspolicy beskriver jag hur och varför jag behandlar personuppgifter, vilka slags uppgifter som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad samt vilket ansvar jag har.

Personuppgiftsansvarig:

För de behandlingar som sker inom Exact Move verksamhet är Åsa Rylander personuppgiftsansvarig. (org. nr 8512205686, Södra Förstadsgatan 34, Malmö)

Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Dessa uppgifter kan handla om exempelvis namn och e-postadresser.

Jag behandlar i huvudsak ditt namn och e-mail samt i vissa fall telefonnummer, jobbroll eller företaget du arbetar på.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig.

Syfte, laglig grund och lagringsperioder

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vem jag delar dina personuppgifter med

För att driva min verksamhet effektivt och säkert måste jag ibland dela dina personuppgifter med andra (pålitliga) parter som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Det kan vara databehandlare, redovisningskonsult, professionella rådgivare från andra branscher (som juridik och finans) IT-stöd vid behov samt offentliga myndigheter som t.ex Skatteverket: när jag är skyldiga att rapportera till dem.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

I vissa fall överförs dina personuppgifter till "tredje land", det vill säga utanför EU/EES. Till exempel där jag använder databehandlare för att hantera webbinfrastruktur i molnet.

Informationssäkerhet

För mig är informationssäkerhet lika viktigt som integritet. Jag använder exempel starka lösenord, datakryptering, tvåfaktorsautentisering och flera andra åtgärder för att säkra data och förhindra obehöriga från att komma åt, ändra, radera eller på något sätt påverka den data jag lagrar, inklusive dina personuppgifter. Allt för att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.

Dina rättigheter med avseende på din information

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Ändringar av denna integritetspolicy och framtida behandling

Om jag ändrar mina processer eller förändringar i lagstiftning sker kommer denna integritetspolicy att uppdateras. Jag publicerar eventuella ändringar på exactmove.se/integritetspolicy (den här sidan).

Om hanteringen av dina personuppgifter är av största vikt för dig, så rekommenderas du att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras. Datumet uppdateras "Senast uppdaterad" längst ned i denna integritetspolicy.

Vid behov av kontakt:

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta via mejl: info@exactmove.se.

Denna integritetsmeddelande uppdaterades senast: 11 mars 2024